Hovedside
Selskap
Teknologi
Produkter
Lisensiering/Partnere
Investorer
Kontakt
SELSKAP
Integrated Optoelectronics AS har hovedkontor i Trondheim - Norges teknologihovedstad. Vi er et ledende selskap innen utvikling, produksjon og salg av innovative og kostnadseffektive lasere for en rekke applikasjoner, hvorav den globale olje- og gassindustrien er den viktigste.

Vi har utviklet teknologien vår i nært samarbeid med NTNU , og flere av våre ansatte har en forskningsbakgrunn fra dette universitetet. For tiden samarbeider vi med SINTEF (blant andre) på flere prosjekter.


Vår historie

Vår kompetanse går tilbake til 1996 da vi startet utviklingen av materialer og komponenter i mid-IR-området. I 2003 ble selskapet Intopto AS etablert (senere kjent som Integrated Optoelectronics) og en prototype-laser ble vist på CLEO 2004 i San Francisco.

Videre utvikling har gjort det mulig for oss å lage nyskapende og spesialiserte komponenter for å oppnå bedre ytelse, reduserte kostnader og økt produktverdi. I dag har vi flere prototype-programmer i gang, samt salg av sensorer både til sluttkunder og utviklingspartnere.


Vitenskapelig fokus

Integrated Optoelectronics trenger forsknings- og utviklingsressurser av høy kvalitet. Vi er den største eksterne kunden for det moderne renromsanlegget ved NTNU NanoLab. Vårt hovedfokus er å utvikle avanserte infrarøde lasere i samarbeid med både kommersielle og akademiske partnere.


Anvendelser innen solenergi

Noen av de teknikkene og konseptene vi har utviklet for våre lasere har spennende muligheter som kan resultere i høyeffektive solceller. Vi har bestemt oss for å utforske disse mulighetene videre i samarbeid med noe av den beste kompetansen som finnes innen solenergi i Norge og Europa. Siden prosjektet er så ulikt våre laserapplikasjoner, har vi organisert det som et eget selskap: Integrated Solar AS.