Hovedside
Selskap
Teknologi
Produkter
Lisensiering/Partnere
Investorer
Kontakt
LISENSIERING/PARTNERE

Vi fokuserer på vår kjernekompetanse som er å utvikle avanserte lasere i mid-IR-området. Vi samarbeider med partnere som trenger spesialiserte lasere i dette bølgelengdeområdet for å utvikle nye anvendelser. Vennligst kontakt oss for informasjon om hvordan vi kan gå videre med et felles utviklingsprosjekt.